עברו לגלריה
פירוט על GIS
מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג – G.I.S) הן שם כולל למערכות מידע המאפשרות ניהול, אחזור וניתוח מידע גיאוגרפי. מערכות מסוג זה משמשות גורמים רבים, ובהם משרדי ממשלה, מכוני מחקר, נותני שירותים, חברות משלוחים, מתכנני ערים ותשתיות ועוד. משמעות עבודת ה GIS הינה תכנון מעוגן נ.צ., כלומר - לא מפות משורטטות על גבי דף לבן כפי שהיה נהוג בעבר במרבית התחומים, אלא שרטוט בעל משמעות גיאוגרפית, כאשר לכל שרטוט קיים נתוני מיקום גיאוגרפי (נ.צ.). בנוסף, לכל שרטוט, באם מדובר בקו, נקודה או פוליגון, ניתן לשייך נתוני טבלה בהתאם לצורך הלקוח. באם מדובר, למשל, בשטח חקלאי, ניתן להוסיף נתונים לגבי שם בעל החלקה, גודל שטחה, הגידול החקלאי שבה, וכל נתון אחר. את עבודות ה GIS מבצעים על גבי אורתופוטו (צילום אוויר אנכי מיושר בעל נ.צ.), והן מתחלקות למס' תחומים עיקריים – ביניהם מאזן שטחים חקלאיים, מיפוי תשתיות ליישוב, קדסטר, תכנון הרחבת יישובים ועוד